Mødedato: 30-05-2001

Love for IFPI Danmark

Resumé

FPI er brancheorganisation for danske fonogramproducenter. Foreningens vedtægter indeholder regler for vederlag, betaling af kontingent til foreningen, bestemmelser om tegning af foreningen, om sekretariatet og om oprettelsen af særlige brancheafdelinger. Styrelsen finder imidlertid, at der ikke er grund til at tage stilling til, om markedet er større end Danmark. På dette således afgrænsede marked vurderer styrelsen, at IFPI indtager en dominerende stilling. Konkurrencestyrelsen har efter en samlet vurdering af foreningens vedtægter fundet, at disse ikke udgør en konkurrencebegræns-ning i henhold til konkurrencelovens § 6, stk. 1. Foreningens stemmeregler tager i et vist omfang hensyn til det enkelte medlems omsætning, men da der også tages hensyn til det enkelte medlems stemme, finder styrelsen ikke, at foreningens regler for stemmevægte åbner mulighed for, at få store medlemmer styrer foreningen og dermed tilrettelægger hele arbejdet, således at små medlemmers konkurrence i et eller andet omfang begrænses. Foreningens fordelingsnøgle for vederlag betyder, at medlemmer, hvis musik spilles oftest, også får det største vederlag. En sådan fordelingsnøgle be-grænser ikke konkurrencen mellem de enkelte medlemmer, og hindrer heller ikke medlemmerne i deres erhvervsudøvelse. Konkurrencestyrelsen kan derfor i henhold til konkurrencelovens § 9, er-klære, at de anmeldte vedtægter, efter de forhold som Konkurrencestyrelsen har kendskab til, ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

fonogram

Samhandeler

Ikke angivet