Mødedato: 28-06-2021

Link Top Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over YOYO Holding ApS

Resumé

Link Top Holding A/S erhverver ved transaktionen 100 pct. af anparterne i YOYO Holding ApS. Link Top Holding A/S erhverver endvidere 100 pct. af YOYO Holding ApS’ datterselskaber, der udgør YOYO Global Freight ApS, YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB. Link Top Holding A/S udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskabet Link Logistics A/S. Link Top Holding A/S er ejet af Polaris Private Equity IV K/S. YOYO Holding ApS udbyder transport- og logistikydelser til hele verden via land, sø og luft via datterselskaberne YOYO Global Freight ApS, YOYO Global Freight US Inc., YOYO Global Freight Norway AS og YOYO Global Freight Sweden AB. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant