Mødedato: 30-05-2001

Licensaftale mellem Pajbjergfonden og KFK

Resumé

Sagen vedrørte en licensaftale mellem Pajbjergfonden og KFK. Pajbjergfonden anmodede således om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens §9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens §8, stk. 1. Styrelsen fandt, at aftalen er omfattet af gruppefritagelsen for teknologioverførselsaftaler. Aftalen var således ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. konkurrencelovens § 10.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 10

Brancher

Teknologi

Samhandeler

Ikke angivet