Mødedato: 29-11-2000

Leveringsnægtelse af H2O produkter fra Buksesnedkeren ApS

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Sports Partner Danmark, at man finder, at konkurrencelovens §§ 6 og 11 ikke kan bringes i anvendelse i forbindelse med en klage over leveringsnægtelse af H2O produkter fra Buksesnedkeren ApS. Klagen vedrører en bestemmelse i parternes samhandelsaftale, der fastslår, at Buksesnedkeren ApS selv bestemmer, hvilke Sports Partner Danmark medlemmer de vil handle med, og som følge heraf Buksesnedkeren ApS’ nægtelse af at levere varer til samtlige Sports Partner Danmarks medlemmer. Konkurrencestyrelsen har oplyst, at udgangspunktet i dansk konkurrenceret og i EU-konkurrenceret er, at en virksomhed frit kan vælge, hvem den vil levere til. Aftalebestemmelser, der alene refererer til gældende ret, er ikke i strid med konkurrencelovens § 6. Konkurrencelovens § 11 forudsætter som udgangspunkt, at den pågældende virksomhed har en dominerende stilling på det relevante marked. Buksesnedkeren ApS’ andel af det relevante marked er så̊ beskeden, at virksomheden under ingen omstændigheder kan betragtes som dominerende. Markedsandelen ligger betydeligt under de 25 pct., som er nævnt i lovens forarbejder. Dette bety-der, at virksomheden ikke ved sin markedsstilling kan hindre den effektive konkurrence på marke-det.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6 og 11

Brancher

Sportsprodukter

Samhandeler

Ikke angivet