Mødedato: 29-11-2000

Leveringsaftale i forbindelse med opførelsen af et tankanlæg meddelt fritagelse

Resumé

Konkurrencestyrelsen gav en individuel fritagelse fra KL § 6, stk. 1 efter KL § 8, stk. 1, til et aftalekompleks om levering af natronlud. Aftalekomplekset indholdte bestemmelser om købspligt i 8 år for køber og et forbud mod at levere til andre mellemmænd i Danmark. Styrelsen vurderede, at leveringsaftalerne bidrog til at fremme den økonomiske udvikling ved oprettelsen af et nyt tankanlæg og at vilkårerne fandtes at være begrænsede til hvad der fandtes nødvendigt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Natronlud

Samhandeler

Ikke angivet