Mødedato: 25-11-1998

Leverancer af bøger til udenlandsk boghandel

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra Hartmann Books Ltd. over leveringsnægtelse fra Jurist- og Økonomforbundets forlag. Konkurrencestyrelsen lagde vægt på, at Jurist- og Økonomforbundets forlag ikke indtog en dominerende stilling på markedet for juridisk og økonomisk faglitteratur. Styrelsen lagde endvidere vægt på, at levering uden boghandlerrabat var forlagets sædvanlige vilkår til udenlandske boghandlere, og at sagen i øvrigt var af begrænset økonomisk betydning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Boghandel

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet

Geografiske markeder

Ikke angivet