Mødedato: 21-10-2008

Lemvig Kommunes beregning af priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Resumé

Ved undersøgelsen af afregningsprisen for praktisk hjælp og personlig pleje i Lemvig Kommune fandt styrelsen, at kommune ikke havde beregnet prisen i overensstemmelse med vejledningen herfor, idet beregningerne kun havde taget udgangspunkt i 2 ud af 3 hjemmehjælpsgrupper i distriktet. Dog fandt styrelsen, at der ikke var belæg for at skønne eller fastslå, at prisen ville være lavere såfremt beregningsreglerne i vejledningen blev overholdt, hvorfor styrelsen ikke kunne skride ind. Konkurrencestyrelsen valgte i stedet, at anmode Statsforvaltningen Midtjylland om at avende sine beføjelse overfor Lemvig Kommune og sikre, at kommunens beregningsgrundlag var i overensstemmelse med servicelovens vejledning, at kommunes priser for praktisk og personlig hjælp blev beregnet på grundlag af den kommunale leverandørvirksomheds samlede omkostninger for levering af hver ydelseskategori i hele kommunen og at kommune efterbetaler de private leverandører, hvis prisen for kommunens levering af fritvalgsydelser på ældreområdet som følge af manglende overholdelse af Velfærdsministeriets beregningsregler har været for lav.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte