Mødedato: 28-10-1998

Lejekontrakt mellem Herning Kommune og Café Garibaldi

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Herning Kommune og Café Garibaldi at en bestemmelse i deres lejekontrakt skulle ophæves. Ifølge bestemmelsen måtte Herning Kommune ikke give lov til udeservering på en større og afgrænset del af Herning Torv uden at forlange prisniveauet skulle matche de andre restauratører. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 22. oktober 1998, idet ankenævnet ikke mente vilkåret var omfattet af konkurrencelovens § 6. Herning Kommune var ejer af området, og kunne som følge heraf legalt påtage sig (rimelige) indskrænkninger i dets fremadrettet råderet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Brancher

Udlejning (ejendomme)

Samhandeler

Ikke angivet