Mødedato: 28-10-1998

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Resumé

LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en af-tale med Risø Forskningscenter om leje af et 10 MeV elektron-acceleratoranlæg af Risø Forskningscenter i tre år fra 31. oktober 1997. Konkurrencerådet fandt på det foreliggende grundlag, at aftalen mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø om leje af et elektronaccelera-tor anlæg ikke kunne anses at begrænse konkurrencen i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 6. Rådet har derfor meddelt anmelder den ansøgte erklæring om ikke-indgreb i med-før af konkurrencelovens § 9. Konkurrencerådet fandt endvidere grundlag for at meddele LR Plast A/S den ønskede erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 11 stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Produktion

Samhandeler

Ikke angivet