Mødedato: 10-03-2022

Lantmännen ek förs erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB

Resumé

Transaktionen omftater at Lantmännen ek förs erhverver enekontrol over Scandbio AB. Inden fusionen er Scandbio fælles ejet af Neova AB og Lantmännen, som ejer 50 pct. hver. Efter fusionen vil Lantmännen eje 100 pct. og have enekontrol over Scandbio. Lantmännen er en svensk koncern med aktiviteter inden for landbrugssektoren, energisektoren, fødevaresektoren, bygge- og anlægssektoren og ejendomssektoren. I Danmark er Lantmännen aktiv inden for fødevaresektoren med selskaberne Lantmännen Cerealia A/S og Unibake (Lantmännen Unibake Holding A/S, Lantmännen Unibake Denmark A/S, Lantmännen Schulstad A/S og Lantmännen Unibake R ApS), inden for landbrugssektoren med virksomheden Lantmännen Agro A/S, inden for energisektoren med Agro Recycling ApS og inden for ejendomssektoren med Lantmännen Fastigheter AB. Scandbio er en producent af fast forædlede træbrændsler med hovedkontor i Jönköping i Sverige. Scandbio producerer træpiller, staldpiller, briketter, træstammer og pulver til forsyning af industri, virksomheder, kommuner, fjernvarmeanlæg og boligejere. Aktiviteterne i Danmark varetages af Scandbios filial Scandbio Denmark.Scandbio producerer træpiller på Scandbios produktionsanlæg i Letland eller Sverige, og har ingen produktion i Danmark. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant