Mødedato: 28-04-2004

Landtransportsskolens konkurrenceudsatte virksomhed

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage over Landtransportskolens prissætning af den konkurrenceudsatte kursusvirksomhed. Styrelsen havde fundet, at Landtransportskolens redegørelse for de anvendte principper for fordeling af skolens fællesomkostning ikke viste tegn på, at der direkte eller indirekte var anvendt offentlige midler til at dække omkostninger ved den konkurrenceudsatte virksomhed. Styrelsen havde tilsvarende heller ikke fundet, at et konkret tilbud fra Arbejdsformidlingen i København var så lav, at den var fastsat ved hjælp af offentlig støtte.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant