Mødedato: 01-01-1998

Landbrugets stilling efter den nye konkurrencelov

Resumé

Rapporten ”Landbrugets stilling efter den nye konkurrencelov” fra 1998 er udarbejdet af det daværende Konkurrencestyrelse. Fremstillingen koncentrerer sig om andelsselskabernes vedtægter eller tilsvarende aftaler mellem landbrugsproducenter om indbyrdes rettigheder og pligter. Andelsselskabers aftaler med tredje-mand, f.eks. et andelsslagteris kontrakter med aftagere om levering af slagtevarer bedømmes efter konkurrenceloven på linie med andre aftaler om distribution. I fremstillingen fokuseres der endvidere særligt på forholdet til konkurrencelovens § 6 inklusiv de særlige regler om interne aftaler og de tilsvarende regler i EU, herunder Rådsforordning nr. 26 af 4. april 1962 om ikrafttræden af konkurrencereglerne på landbrugsområdet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant