Mødedato: 27-08-2003

Landbrugets kornaftale

Resumé

Henvendelsen omhandlede en ”aftale vedrørende afregning af korn, ærter og raps ” fra 2001. Aftalen var indgået mellem Dansk Landbrug og DAKOFO. Anmelder anmodede om en ikke- indgrebserklæring, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Det blev meddelt Dansk Landbrug, at der kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 til den anmeldte kornaftale, idet denne ikke indeholdte bestemmelser, der var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet