Mødedato: 24-09-2003

Krav om overholdelse af faste bogpriser ved reimport af danske bøger til Danmark

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at det stred imod EF art. 101, at de danske bogstributører DBK-bogdistribution og Nordisk Bog Center krævede en forhåndsaccept af faste priser på danske bøger ved salg og reimport til Danmark. Rådet kunne ikke gribe indoverfor adfærden efter konkurrencelovens § 6, da denne var suspenderet grundet særbestemmelser, der tillog bindende videresalgspriser for bøger. I stedet fandt artikel 101 anvendelse alene. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 18/8-2004, idet Ankenævnet fandt, at den danske fastprisordning faldt uden for anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 101 i fraværet af samhandelspåvirkning. Det er uklart om ankenævnet derved implicit accepteret indgreb alene på baggrund af artikel 101.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§16, stk. 1

Brancher

Bøger

Samhandeler

Ikke angivet