Mødedato: 27-06-2017

Konsortievejledning II (2017)

Resumé

KFST igansgatte i 2017 en revidering af “Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”. Den første vejledning (Konsortievejledning I) var udsendt i 2014, men udsat for en del kritik. I Konsortievejledning II forsøgte styrelsen at præcisere de overvejelser, virksomheder skulle gøre sig inden de bød på en opgave sammen med andre. Det var styrelsens håb at dette ville gøre det lettere at trække grænsen mellem lovligt konsortium og ulovlig konkurrencebegrænsing. Konsortievejledning II er alene et udkast, idet den opdateret vejledning blev udsendt i 2018 som Konsortievejledning III.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant