Mødedato

Konsortievejledning II (2017)

Resumé

KFST igansgatte i 2017 en revidering af "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven". Den første vejledning (Konsortievejledning I) var udsendt i 2014, men udsat for en del kritik. I Konsortievejledning II forsøgte styrelsen at præcisere de overvejelser, virksomheder skulle gøre sig inden de bød på en opgave sammen med andre. Det var styrelsens håb at dette ville gøre det lettere at trække grænsen mellem lovligt konsortium og ulovlig konkurrencebegrænsing. Konsortievejledning II er alene et udkast, idet den opdateret vejledning blev udsendt i 2018 som Konsortievejledning III.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Branche
Ikke relevant
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant