Mødedato

Konsortievejledning II (2017)

Resumé

KFST igansgatte i 2017 en revidering af "Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven". Den første vejledning (Konsortievejledning I) var udsendt i 2014, men udsat for en del kritik. I Konsortievejledning II forsøgte styrelsen at præcisere de overvejelser, virksomheder skulle gøre sig inden de bød på en opgave sammen med andre. Det var styrelsens håb at dette ville gøre det lettere at trække grænsen mellem lovligt konsortium og ulovlig konkurrencebegrænsing. Konsortievejledning II er alene et udkast, idet den opdateret vejledning blev udsendt i 2018 som Konsortievejledning III.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Opfølgning
Nej
Litra
Ej relevant
Type
Ej relevant
Skadesteori
Ej relevant
Branche
Ej relevant
Samhandel
Ej relevant
Metode
Ej relevant
Produktmarked
Ej relevant
Geografisk marked
Ej relevant