Mødedato: 25-03-1998

Konkurrencestyrelsens udtalelse vedrørende bustakster for benyttelse af Storebæltforbindelsen

Resumé

På baggrund af en henvendelse fra Fjernbusforeningen meddelte Konkurrecestyrelsen overfor foreningen, at der ikke ud fra momsmæssig hensendende var forskelsbehandling ved overførelse af passagerer med tog eller bus på den faste Storebæltsforbindelse, da adgangen til forbindelsen var momspligtig, uanset hvem aftageren var.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Infrastruktur

Samhandeler

Ikke angivet