Mødedato: 16-12-1998

Konkurrencestyrelsens opgaver vedr. ground handling i danske lufthavne

Resumé

På baggrund af EU beslutning om en gradvis liberalisering af markedet for ground handling-ydelser i lufthavne fra 1998 udsendte KFST et notat, om principperne i det vedtagne direktiv, den gradvise åbning samt styrelsens tilsyns med området.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Lufthavn

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant