Mødedato: 01-11-2006

Konkurrencestyrelsens afvisning af at genforhandle Elsams fusionsvilkår kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet

Resumé

Sagen vedrørte en eventuel genforhandling af Elsams fusionsvilkår. Ved klageskrift af 27. juni 2006 påklagede Elsam A/S Konkurrencestyrelsens afgørelse af 31. maj 2006, hvor Elsam blev meddelt afslag på en anmodning om genoptagelse af Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004 vedrørende nogle af de vilkår, hvorpå Konkurrencerådet godkendte Elsams køb af aktiemajoriteten i Nesa A/S. Konkurrencestyrelsen fandt fortsat ikke, at det var godtgjort, at ændringerne i markedsstrukturen var så væsentlige, at der på daværende tidspunkt var grundlag for at genoptage Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004 og indlede realitetsforhandlinger med Elsam A/S.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant