Mødedato: 29-03-2000

Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse i en af Tele Danmark A/S anmeldt service provision aftale indgået med debitel

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Debitel og Tele Danmark A/S, at en anmeldt aftale om service provision indgået mellem selskaberne, var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en individuel fritagelse, idet styrelsen fandt, at en betingelse om mindsteforbrug på 80% af sidste års forbrug og en uopsiglighedsperiode på 3 år var for lang. Da uopsigelighedsperioden udløb den 5. maj 2000, og bestemmelsen derfor bortfald og parterne havde nedsat minimumskravet til 65%, meddelte styrelsen, at aftalen herefter ikke var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet