Mødedato: 24-04-2002

Konkurrencestyrelsen har ikke fundet grundlag for at indlede videre undersøgelse af det Centrale Husdyr Register (CHR)

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en indbragt klage over Centrale Husdyr Register (CHR) ikke gav tilstrækkelig anledning til yderligere undersøgelser. CHR var oprettet i 1983 mhp. at styrke sundhedsovervågningen på regionalt plan. Registeret indeholder oplysninger om de enkelte husdyrog ejere, herunder dyreart så som svin, får og geder, ejerens navn og adresse, antal dyr under normaledriftsforhold, data vedrørende udleverede øremærker, indberetninger fra de veterinærelaboratorier, stikprøveresultater,sygdomsdata o.s.v. For kvæg registreres også data vedr. fødsler, dødsfald og flytninger. Oplysningerne er offentlig tilgængelige. Klager fandt det betænkeligt, at specielt de større slagterier via en online adgang til systemet kunne følge handelsvejene for kvæg til ulempe for de mindre slagterier og kreaturhandlere, hvilket i følge denne skabte en unik overvågningsmulighed. Konkurrencerådet tiltrådte bekymringen, men så dog ikke noget problem og afviste klagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt, jf. Stk. 2

Brancher

Husdyr

Samhandeler

Ikke angivet