Mødedato: 28-04-1999

Konkurrenceredgørelse 1999

Resumé

Konkurrenceredegørelsen fra 1999 udarbejdet af det daværende ”Konkurrencestyrelsen” Konkurrenceredegørelsen blev udarbejdet på det tidspunkt, hvor den ”nye” konkurrencelov fra 1998 havde været gældende i Danmark i et år.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant