Mødedato: 30-03-2022

Konkurrencerådet griber ind over for bankers valutatillæg

Resumé

Det følger af betalingkortloven, at bankernes ikke må anvende urimelige priser og avancer på brugen af Visa/Danbkort i udenlandsk valuta. En vurdering, som sker i lyset af omkostningerne, og reelt er en form for objektivisering af kl. § 11 og forbuddet mod urimelige priser, hvor misbrugsbaren er sænket, og der i øvrigt heller ikke kræves dominans. Konkurrencerådet fandt, efter længere undersøgelse, at Danske Bank og Nordes tillæg i perioden 2016-2019 var uforenelige med betalingskortloven, hvorfor de påbød dem nedbragt. Sagerne blev af bankerne indbragt for Sø & Handelsretten. Danske Bank fjernet sit tillæg, mens Nordea sænkede dette. KFST iværksatte derfor en undersøgelse af om Nordeas nye prisniveauer imødekom påbuddet. I oktober 2023 konkluderet KFST, at dette var tilfældet, hvorfor styrelsen stoppede sin undersøgelse heraf.