Mødedato: 13-10-2016

Konkurrencerådet: Alvorlige problemer på markedet for medicin til apoteker

Resumé

Konkurrencerådet har udarbejdet en analyse ”Konkurrence om distribution af medicin”,der afdækker en række konkurrencemæssige problemer på markedet for distribution af medicin til apotekerne. Aktuelt er dette marked domineret af to grossister, Nomeco og Tjellesen Max Jenne, der ikke i praksis kan konkurrere på prisen samtidig med at der mangler pres fra potentielle konkurrenter grundet betydelige adgangsbarrierer. Apotekerne har endvidere kun begrænsede incitamenter til at afprøve andre engrosforhandlere. Reguleringen af området betyder, at apotekernes indkøbspris på medicin er den samme, uanset hvilken af de to eksisterende engrosforhandlere, de køber medicin igennem. Og de to store grossisters rabatsystemer er stort set identiske. Begge grossister tilbyder apotekerne det fulde sortiment af medicin, og de tilbyder hver især en it‐løsning, som betyder, at apotekeren ikke skal tænke på varebestilling og lagerstyring. Det styrer grossisten. Det tætte samarbejde og it‐løsningen gør det vanskeligt for nye grossister at komme ind på markedet. På baggrund af analysen opstiller Konkurrencerådet en række anbefalinger, som kan samles under tre hovedoverskrifter omfattende 1) De væsentlige barrierer for nye medicingrossister skal reduceres. 1) Medicingrossister skal have bedre muligheder for at konkurrere på pris og større incitament til at konkurrere på leveringsevne. 3) Apotekerne skal have større incitament til at afsøge markedet og finde alternative grossister. Anbefalingerne forudsætter dog bl.a. lovændringer.

Myndigheder

Rådet

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Apoteker

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant

Afgørelse