Mødedato: 26-05-2004

Konkurrenceproblemer på markedet for tandprotetiske ydelser

Resumé

I forbindelse med Fællesindkøbs udbud af tandprotetiske ydelser, blev der ikke afgivet bud, hvorfor Fællesindkøb rettede henvendelse til Konkurrencestyrelsen, idet der kunne foreligge en konkurrencehæmmende aftale. Styrelsen fandt, at for medlemmer af Dansk Tandlægeforening og TandproTetikeren ApS var der ikke belæg for at hævde, at den manglende interesse for at afgive tilbud kunne tilskrives en aftale eller samordnet praksis i strid med konkurrenceloven. Derimod havde Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) afgivet bud på flere medlemmers vegne. Styrelsen indskærpede over for LKT, at foreningen fremover afholder sig fra at afgive pristilbud på medlemmernes vegne eller på anden måde tilkendegiver, hvilke priser medlemmerne kan eller bør tage for ydelserne, og at fælles rammeoverenskomster ikke kan anvendes som tilbud i en udbudssituation.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej