Mødedato

Konkurrencen på realkreditmarkedet II

Resumé

KFST gennemførte en opfølgning på sin tidligere analyse af realkreditmarkedet fra januar 2017 som led i udmøtningen af en politisk aftale herom. Redegørelsen ville udkomme årligt og indeholde et parallelt bidrag fra Forbrugerombudsmanden om praksis fra dennes område. I følge 2019 rapporten havde den gennemsnitlige bidragssats for boligejere siden 2016 været stabil. Derimod var listepriser for gebyrer ved låneoptagelse i gennemsnit steget cirka 16 procent fra 2016 l 2018 for de institutioner, der udbyder realkreditlån til private husholdninger og som indgår i opgørelsen. Det drejer sig om hhv. BRF Kredit (i dag Jyske Realkredit), Realkredit Danmark, Nykredit Bank og Nordea Kredit. De dækker cirka 60 procent af markedet. De øvrige lån formidles af pengeinstuitutioner i Totalkredit-samarbejdet. De fire institutioner oplyste dog at de i perioder har tilbudt nye kunder at få refunderet alle eller dele af omkostningerne ved låneoptagelsen.

Myndighed
Rådet
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Opfølgning
????
Litra
Ikke relevant
Type
Ikke relevant
Skadesteori
Ikke relevant
Branche
Realkreditlån
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke relevant
Produktmarked
Ikke relevant
Geografisk marked
Ikke relevant