Mødedato: 19-05-2020

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Resumé

Efter henvendelse fra KFST udtalte Justitsministeren, at de advokatetiske regler, der forbød såkaldt “klientfiskeri”, var en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskar derfor KFST fra at gribe ind overfor både forbuddet og håndhævelsen heraf, hvilket KFST fandt svækkede konkurrencen mellem advokater. Henvendelsen skete tilsyneladende ikke som led i en konkret sag, men KFST arbejder med en analyse af konkurrencen i advokatbranchen.