Mødedato: 31-10-2001

Konkurrenceklausul i virksomhedsoverdragelsesaftale

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Marga B.V./Unilever og ISS Scandinavia A/S, at en konkurrenceklausul i en virksomhedsoverdragelse ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6. Aftalen vedrørte Margas køb af aktierne i Darenas af ISS. Aftalen var anmeldt med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter § 8, stk. 1. Anmeldelsen var imidlertid omfattet af overgangsbestemmelsen i lovens § 27, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Samhandeler

Ikke angivet