Mødedato: 26-04-2000

Konkurrenceklausul i Scandlines aftaler med godsvognmænd

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Scandlines A/S at en klausul i Scandlines aftale med tre godsvognsmænd udgør en konkurrencebegrænsning , omfattet af forbudet mod aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen foreholder sig yderemere at vende tilbage til spørgsmålet om bødepålæggelse, jf. samme lovs § 23, stk. 1, for overtrædelse i medfør af §6, stk. 1. Sagen førte i 2003 til en bøde på 1,7 millioner.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Vognmænd

Samhandeler

Ikke angivet