Mødedato: 27-05-1998

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Resumé

Konkurrencerådet fandt at en indgået konkurrenceklausul, der begrænset anvendelse af en kran, var konkurrencebegræsnende. Konkurrenceklausulen var indeholdt i en købsaftale mellem A. Henriksen Shipping og Københavns Havn om en containerkran og bestemte, at kranen ikke måtte bruges til losning der kunne konkurrere med Københavns Havn. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 18/12-99, idet ankenævnet ikke fandt klausulen egnet til at begrænse konkurrencen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. § 6, stk. 2, nr. 3

Brancher

Shipping

Samhandeler

Ikke angivet