Mødedato: 28-08-2002

Konkurrenceforvridende støtte efter folkeoplysningsloven

Resumé

På vegne af en privat erhvervsdrivende blev Konkurrencestyrelsen opfordret til at genbehandle en tidligere klage fra 1994, hvori det gøres gældende, at private danseskoler udsættes for konkurrenceforvridning som følge af kommunale tilskud. Statsministeren udtalte i den forbindelse, at kommunerne havde adgang til at give støtte til fritidsaktiviteter, hvorfor støtten var lovlig, men at kommunerne i deres afgørelser skulle overveje de konkurrencemæssige konsekvenser. Styrelsen valgte derfor at udsende en vejledning til kommunerne om deres pligter i henhold til folkeoplysningsloven til at være opmærksom på de konkurrencemæssige konsekvenser af kommunal støtte til fritidsaktiviteter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Fritidsliv

Samhandeler

Ikke angivet