Mødedato: 01-01-2000

Konkurrenceforhold ved udlejning af feriehuse

Resumé

Konkurrencestyrelsen gennemførte i sommeren 2000 en spørgeskemaundersøgelse af feriehusudlejningsmarkedet for at belyse konkurrenceforholdene i branchen. Feriehusudlejningsmarkedet er præget af en svag priskonkurrence. Det kommer klarest til udtryk ved, at prisniveauet er stigende og ikke påvirkes af den faldende efterspørgsel, samt at branchens indtjening er høj sammenlignet med andre brancher. Derudover er markedet præget af stive priser og provisionssatser. Endelig ligger markedsandelene forholdsvis fast fra år til år. Årsagen til den svage priskonkurrence er bl.a. en høj koncentration. De 4 største virksomheder har således en markedsandel på ca. 60%, hvilket kan være medvirkende årsag til, at de største virksomheder har ensartede provisionssatser.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant