Mødedato: 23-02-2000

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko

Resumé

På baggrund af kontrolbesøg foranledet af en henvendelse fra en række kommuner, fandt Konkurrencestyrelsen dokumentation for en konsortieaftale mellem leverandørerne af ortopædisk fodtøj. Styrelsen fandt dog ikke anledning til at forfølge dette yderligere, da de eksisterende konsortieaftaler i det væsentligeste havde udtømt deres konkurrencebegrænsende virkninger. Konkurrencestyrelsen fandt ved kontrolbesøgende endvidere, at markedets dominerende virksomhed , Shava A/S, havde indgået loyalitetsskabende bonusaftaler med en læng række kommuner, og at disse ikke havde været anmeldt. Styrelsen fandt, at de loyaltitetsskabende bonusaftale både var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og var et misbrug af dominerende stilling efter KL § 11. Konkurrencerådet udstedte derfor påbud til Shava om at ophæve bonusaftalerne. Styrelsen overvejde, om sagens materiale burde medføre politianmeldelse, men må antages at have frafaldet dette.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Fodtøj

Samhandeler

Ikke angivet