Mødedato: 25-11-1998

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Resumé

På baggrund af en klage fandt konkurrencestyrelsen, at Bornholms Kørelærerforenings medlemsbestemmelser var i strid med KL § 6, stk. 1. Bestemmelserne indeholdte blandt andet krav om, at medlemmerne skulle tage en bestemt mindstepris samt begrænsninger i markedsføringen. Fravigelse herfra ville medføre eksklusion og dermed udelukkelse fra foreningens manøvrebane som var den eneste på Bornholm. Konkurrencestyrelsen fandt endvidere, at lignende bestemmelser om mindstepriser og begrænsningen af markedsføring fandtes blandt så stor en del Dansk Kørelærer-Unions medlemmer at de til sammen havde en konkurrencebegrænsende virkning. Konkurrencerådet meddelte herefter et påbud til Bornholms Kørelærerforening om de indgåede aftaler om prisfastsættelse og annoncering var i strid med KL § 6, stk. 1, og skulle ophæves. Endvidere meddelte Rådet Dansk Kørerlærer-Union at foreningen skulle afholdes sig fra, at anbefale bestemte priser for forskellige ydelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, og 2, og stk. 3

Brancher

Køreskole

Samhandeler

Ikke angivet