Mødedato: 22-06-2005

Konkurrencebegrænsende virkninger af råstoflovens §§ 19 og 20

Resumé

Konkurrencerådet har i dag anbefalet miljøministeren, at reglerne for råstofudvinding ændres, så erhvervet åbnes for mere konkurrence. Adgangen til at indvinde råstoffer som grus og sten fra den danske havbund er stærkt begrænset, således at nye virksomheder har svært ved at komme ind på markedet. Konkurrencestyrelsen har derfor været i konstruktiv dialog med Skov- og Naturstyrelsen om, hvordan reglerne kan ændres, så hensynet til miljøet sikres samtidig med, at reglerne bliver mere konkurrencevenlige. Lovgivningen skal regulere, hvor og hvordan udvindingen skal finde sted, og ikke hvor mange virksomheder, der må være. Øget konkurrence vil føre til en mere effektiv råstofudvinding på havbunden, som kan øge branchens konkurrencedygtighed over for råstofudvinding på land, som ofte skæmmer naturen. Det vil være til gavn både for miljøet og forbrugerne. Da reguleringen er fastsat i lovgivningen, kan Konkurrencerådet i henhold til konkurrenceloven ikke gribe direkte ind. I stedet har rådet benyttet sig af muligheden for at henvende sig direkte til miljøministeren. I henvendelsen kommer rådet med forslag til at løse konkurrenceproblemerne samtidigt med, at hensynene til miljøet stadigt varetages. Miljøministeren skal efter forhandling med økonomi- og erhvervsministeren svare på henvendelsen inden 4 måneder.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

§2, stk. 5 henvendelse

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant