Mødedato: 21-06-2006

Konkurrencebegrænsende virkninger af Kort- og Matrikelstyrelsens prisfastsættelse

Resumé

Foranlediget af klager fra KortCenter.dk, over at Kort- og Matrikelstyrelsen solgter flere af sine produkter med nedsat brugerbetaling, selvom produkterne var i konkurrence med produkter fra andre udbydere, besluttede Konkurrencerådet, at rette henvendelse til Miljøministeren og Økonomi- og Erhvervsministeren i medfør af KL § 2, stk. 5. Ministeret svaret 31/1-2007 hvilket gav anledning til en opfølgende dialog da Konkurrencerådet fandt flere væsentlige forhold omkring det kommende samarbejde forblev uafklaret med KMS og Kommunernes Landsforening. Styrelsen lukkede sagen endelig 20/6-2007 ved at vurdere, at der, uanset de særlige forhold omkring samarbejdet, måtte kunne kræves at KMS´ fremtidige aktiviteter skete i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen, jf. ministerens svar til Konkurrencerådet.