Mødedato: 29-08-2001

Konkurrencebegrænsende aftale i advokatbranchen undtaget fra forbudet som følge af bagatelreglerne

Resumé

Styrelsen modtog en henvendelse fra EDC Mæglernes Sekretariat vedrørende tilkendegivelser fra en advokat i Svendborg over for den lokale EDC-mægler, angående dennes medvirken til udarbejdelse af skøder og berigtigelse af handler vedrørende fast ejendom. I den omhandlende sag optrådte den pågældende advokat dels som bobestyrer og dels som formand for Svendborg Advokatforening. EDC Mæglerne var af den opfattelse, at der forelå en overtrædelse af konkurrencelovens §6, stk. 1. Styrelsen fandt, at der blandt de involverede advokatvirksomheder som via medlemsskab var tilknyttet Svendborg Advokatforening, forelå en konkurrencebegrænsende aftale, der normalt ville være omfattet af konkurrencelovens §6, stk. 1. Styrelsen fandt dog, at den konkurrencebegrænsende aftale mellem advokatvirksomhederne imidlertid var undtaget fra forbrudet i lovens §6, stk. 1, som følge af konkurrencelovens §7, stk. 1, nr. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Mægler

Samhandeler

Ikke angivet