Mødedato: 19-02-2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførte aktiviteter i 2017 inden for betalingstjenester

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2017 haft fokus på at sikre forbrugerne valgfrihed, når de betaler med deres Visa/Dankort og håndhæve prislofter over de såkaldte interbankgebyrer. Udover at have truffet afgørelse i forbindelse med omkostningerne ved dankortet og udarbejdet en vejledning om de nye gebyrregler, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkret arbejdet på at sikre forbrugerne frit valg af betalingsløsning, når de betaler med deres Visa/Dankort. Derudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fokuseret på at håndhæve prislofter over de såkaldte interbankgebyrer. De gebyrer udgør indløserens (forretningens udbyder) provisionsbetaling til banker ved brug af betalingskort.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Betalingkort

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Betalingskort

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant