Mødedato: 14-12-2023

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal håndhæve EU-regler over for digitale platforme

Resumé

Folketinget har vedtaget en ny lov, der giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nye beføjelser. De indebærer, at styrelsen skal føre tilsyn med, at danske platforme lever op til reglerne i en ny forordning om digitale tjenester (Digital Services Act).

Myndigheder

Styrelsen

Udfald

Pressemeddelse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Typer

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant