Mødedato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2020

Resumé

I folderen Konkurrence- og Forbugerstyrelsen 2020 giver KFST et kort indblik i arbejdet i 2019. Det omfatter bl.a. korte resumer af udvalgte afgørelser, vejledninger og bidraget til lovarbejdet. Både på konkurrenceområdet samt nogle af de andre resortområder KFST varetager.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Opfølgning
Nej
Litra
Ej angivet
Type
Ej relevant
Skadesteori
Ej angivet
Branche
Ej relevant
Samhandel
Ej angivet
Metode
Ej relevant
Produktmarked
Ej angivet
Geografisk marked
Ej relevant