Mødedato: 29-08-2001

Koncentration på markedet for sten og grus i Hovedstadsområdet

Resumé

En transportvirksomhed havde henvendt sig til KFST angående konkurrenceforholdene på markedet for sten og grus i Hovedstadsområdet. Forud herfor var der bl.a. sket en yderligere stigning i koncentrationen, ved at DSV, der i forvejen ejer Dansk Grusindustri, fra årsskiftet havde overtaget Store Hede Grus og senere H+H Nymølle. Efter transportvirksomhedens skøn rådede DSV herefter over langt det meste af de tilgængelige grusforekomster i Hovedstadsområdet. Dette var bl.a. udmøntet i en reduktion i rabatterne på listepriserne til store indkøbere fra 50% til 25%. Samtidig er listepriserne sat op med 5%. Ifølge transportvirksomheden har de tilbageværende, mindre grusleverandører samtidig gennemført helt tilsvarende pris- og rabatændringer. KFST fandt, at overtagelsen ikke var omfattet af reglerne om fusionskontrol grundet parternes omsætning. Med hensyn til de samtidige pris- og rabatændringer fandt KFST, at der markedets struktur taget i betragtning, meget vel kan være tale om en parallel adfærd, hvor de mindre virksomheder blot har indrettet sig efter den store, prisførende virksomheds pris- og rabatpolitik, uden at der er tale om en aftale eller samordnet praksis mellem grusleverandørerne. Desuden finder Konkurrencestyrelsen, at en enkel, kraftig prisstigning ikke i sig selv er tilstrækkelig til at statuere, at der er tale om misbrug af en dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet