Mødedato: 29-04-1998

Kommuners aftaler om udlejning af ejendomme til drift af restaurationer, kiosker, cafeterier mv. er omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser

Resumé

Konkurrencerådet fandt at en bestemmelsen i Søllerøds kommunes udlejningsaftaler, der forbød servering af alkohol på ejendomme, var konkurrencebegrænsende. Konkurrenceankenævnet underkendte dette ved kendelse af 29/9-98, idet ankenævnet ikke mente at vilkåret kunne påvirke konkurrence mærkbart negativt. Ankenævnets kendelse ser ud til at være den første danske afgørelse, der kvalificer kravet om at konkurrencen skal påvirkes negativt førend der foreligger en overtrædelse af konkurrencereglerne.