Mødedato: 29-03-2022

Kommentar til Det Danske Produktivitetsråds rapport

Resumé

Produktivitetsrådets årlige rapport ”Produktivitet 2022” indeholder blandt andet de to kapitler ”Udviklingen i danske virksomheders markedsmagt” og ”Forklaringer på udviklingen i danske virksomheders markedsmagt,” hvor konkurrencesituationen i Danmark analyseres. Rådet består af Det Økonomiske Råds formandskab. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genkender det billede, som Det Danske Produktivitetsråd tegner af konkurrencesituationen i Danmark.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport