Mødedato: 24-11-1999

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Resumé

Konkurrecerådet fandt, at en købsaftale imellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S om køb af sphagnum ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Købsaftalen indeholdte en eksklusivitetsaftale, hvorefter Jiffy på ubestemt tid skulle købe hele sit forbrug af sphagnum af Pindstrup, så længe produktionen foregik på Ryomgaard Hgd. Aftalen var kun anmeldt af Pindstrup, da Jiffy var af den overbevisning at købsaftalen var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, samt at købsaftalen var et misbrug af Pindstrups dominerende stilling efter KL § 11. Konkurrencerådet afviste at Pindstrup indtog en dominerende stilling på det relevante markedet. Rådet påbød parterne at ophæve købsaftalen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Gartneri

Samhandeler

Ikke angivet