Mødedato: 27-02-1999

Københavns Kommunes disponering af buspladsen i Bernstoffsgade ved Hovedbanegården

Resumé

Konkurrencestyrelsen afgjorde en klage fra fjernbusselskabet Bornholmerbussen over Københavns Kommunes bebudede ændringer af pladsdisponeringen i Bernstoffsgade ved Københavns Hovedbanegård. I brev af 2. februar 1999 meddelte Konkurrencestyrelsen, at de hensyn, der lå til grund for de bebudede ændringer på ingen måde havde til formål at begrænse konkurrencen, men alene skulle varetage en række ikke-konkurrenceretlige hensyn. Da varetagelsen af disse hensyn skete på en åben og ikke-diskriminerende måde, fandt styrelsen ikke, at der var tale om et konkurrenceretligt misbrug i strid med konkurrencelovens regler.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bus/tog

Samhandeler

Ikke angivet