Mødedato: 05-05-2006

Københavns Kommune mod Peter Dahl A/S (erstatning for el-kartellet)

Resumé

Københavns Kommune havde som offer for, det som normalt omtales som EL-kartellet, rejst krav om erstatning svarende til en skønsmæssig opgørelse af den realiseret ekstra avance på en byggeopgave. Sagsøger havde fremlagt økonomiske beregninger fra Konkurrencestyrelsen, der indikerede en ekstra pris på 20 % af licitationsprisen. Retten accepterede ikke disse beregninger og tilkendte i stedet DKK 50.000 i erstatning baseret på et skøn.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

erstatning

Opfølgninger

Nej