Mødedato: 28-02-2005

Københavns Byret dom af 28. februar 2005 – DAG Dansk Autogenbrug

Resumé

Brancheforeningen DAG havde den 1. juli 2002 udsendt en mail til sine medlemmer indeholdende en vejledende prisliste med angivelse af forventede tidsforbrug, timeløb samt beløb for bortskaffelse af affald. En adfærd som kunne sidestilles med en horisontal prisvedtagelse. Byretten udmålte en bøde på DKK 50.000.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej