Mødedato: 30-08-2000

Knud Wexøe A/S’ vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket “Tehalit”

Resumé

Sagen vedrørte Knud Wexøe A/S’ vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Tehalit, og om muligt misbrug af dominerende stilling i medfør af konkurrencelovens § 11, stk. 2. Det blev i sagen meddelt Knud Wexøe A/S, at de foreslåede vilkår for grossisthandel med kabelkanaler af mærket Tehalit ikke udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, og at man derfor tog til efterretning, at selskabet ville lade disse nye vilkår erstatte de hidtidige for nye kunder med virkning fra 1. oktober 2000 og for eksisterende kunder med virkning fra 1. januar 2001.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet