Mødedato: 28-02-2007

KMD/SAP

Resumé

KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD’s it-ydelser til den kommunale sektor i Danmark gradvist flyttes over på SAP’s standardplatform. Samtidig leverer KMD knowhow til SAP til udvikling af SAP’s standardplatform til den offentlige sektor. Der er tale om langvarige aftaler, som vil løbe mindst [10 år] og sandsynligvis væsentligt længere. Parterne anmeldte i 2005 aftalekomplekset til Konkurrencestyrelsen og anmodede om en erklæring om, at aftalerne ikke var i strid med EF-traktatens artikel 101 og 102. Da aftalerne har samhandelspåvirkning, afviste styrelsen at behandle anmeldelsen, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 5. Samtidig indledte styrelsen en undersøgelse af egen drift. Grunden til dette var på den ene side samarbejdets varighed og forpligtende karakter. Samarbejdet berører it- leverancer for [et meget stort beløb] og må tillægges væsentlig betydning for it-leverancerne til det kommunale område. Dertil kommer på den anden side, at styrelsen gennem årene har modtaget flere klager og forespørgsler om KMD’s priser og vilkår. Konkurrencerådet havde en række betænkeligheder ved aftalen, men fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag til at gribe ind, og lukkede derfor sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Afgørelse