Mødedato: 17-06-1998

Klagesag i autobranchen

Resumé

Konkurrencestyrelse fandt ikke, at der forelå en konkurrencebegrænsende adfærd fra Pradan Autoimport A/S’ side i henhold til at skulle have hindret forhandlere i at købe paralletimporterede reservedele fra klager. Styrelsen afviste sagen, idet klageren ikke havde kunne fremlægge dokumentation for den påståede adfærd. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 1998 og hjemviste sagen til fornyet behandling. Konkurrenceankenævnet fandt, at rådets afgørelse var truffet på et utilstrækkeligt grundlag. Konkurrencerådet genbehandlet herefter sagen i 2000 (21/6-2000) og nået nu frem til at adfærden var uforenelig med konkurrencelovens § 11.